PD Bošáca po roku 2009

 

Nová etapa podniku PD Bošáca začala  v roku 2010, keď do čela predstavenstva  bol zvolený Ing. Vladimír Králik. Momentálne družstvo hospodári na 1500 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z toho

je na 1000 hektároch orná pôda a 500 hektárov sú TTP. Nosnými plodinami v rastlinnej výrobe je ozimná pšenica, jarný jačmeň, repka olejná a cukrová repa. Pestujeme aj kukuricu na siláž a lucernu 

siatu, vďaka ktorým v podniku zabezpečujeme dostatok objemových krmív pre chov hovädzieho dobytka.

Živočíšna výroba je v počte 1100 jedincov hovädzieho dobytka. Z tohto celku je 350 kusov dojných kráv červeného "holštajna", 400 kusov jalovíc a teliat a taktiež 350 kusov výkrmových býkov. Venujeme

sa taktiež chovu ošípaných v počte 2500 kusov, z toho je 130 prasníc a zvyšok je predvýkrm a výkrm. A nesmieme zabudnúť na chov nosníc na produkciu čerstvých vajec v počte 350 jedincov.

 

Už viac ako rok je v prevádzke vlastná čerpacia stanica pohonných hmôt s predajňou doplnkového tovaru. V neposlednom rade je treba spomenúť aj podnikovú predajňu, ktorá je známa v širokom okolí.

Vznikla v roku 2016 z jedálne na prízemí administratívnej budovy. Nájdeme v nej čerstvé bravčové a hovädzie mäso výlučne z vlastného chovu, tiež vlastné mäsové výrobky, čerstvé vajíčka a dlhší čas aj

hlivu ústricovú, ktorú pestujeme na farme Zemianske Podhradie. V minulom roku bola na základe vysokého dopytu po kvalitných slovenských výrobkoch otvorená druhá predajňa v neďalekom Novom

Meste nad Váhom.

V roku 2010 sa tu chovalo približne 200 dojníc a pracovalo tu 35 ľudí. Momentálne pracuje v našom družstve 85 ľudí chováme viac ako 1000 jedincov hovädzieho dobytka a 2500 ošípaných. Okrem toho

sme obnovili prevádzku bitúnku, rozrábky a spracovania mäsa. Postupne sme sprevádzkovali aj 2 podnikové predajne. To si vyžiadalo zriadenie centrálneho skladu mäsa a mäsových výrobkov.. Máme

vlastnú výrobňu kŕmnych zmesí. Takáto diverzifikácia výroby si vyžiadala zriadenie jednotlivých závodov v rámci družstva, ktoré fakticky fungujú ako samostatné bunky. Je však medzi nimi vzájomná 

fakturácia, a tým pádom vieme veľmi presne vyhodnotiť, v akých číslach sa jednotlivé závody pohybujú. O ďalších novinkách na našom družstve v Bošáci v budúcom roku Vás budeme priebežne informovať na našej stránke.

Článok bol publikovaný v odbornom mesačníku pre chovateľov hospodárskych zvierat Slovenský chov 09/2019.                        

Článok_Slovenský_CHOV.pdf

Článok bol publikovaný v odbornom mesačníku pre pestovateľov rastlín Naše pole 11/2019.

Článok_NAŠE_POLE_str.1.pdf

Článok NAŠE POLE str.2.pdf

Článok NAŠE POLE str.3.pdf

Článok_NAŠE_POLE_str.4.pdf

Článok_NAŠE_POLE_str.5.pdf

Článok bol publikovaný v mesačníku o ekonomike a financiách v agrosektore 3/2020:Nominácia na NAJ Agromanažéra 2020.

clanok agromagazin str.1.pdf

clanok agromagazin str.2.pdf                                                        

clanok agromagazin str.3.pdf