- Pani Terézia Baková - sponzorský a finančný príspevok pre zúčastnenie sa na westernových pretekoch vo VERONE v Taliansku

- Pán Ing. Dušan Ochodnický CSc. - sponzorský príspevok na vydanie publikácie " ĽUDIA BOŠÁCKEJ DOLINY "

- Rímsko - katolícka cirkev Farnosť Bošáca - sponzorský príspevok Detský tábor " PO STOPE "

 

 

   - Rímsko katolícka cirkev, farnosť Bošáca - finančný sponzorský príspevok - detský tábor " Po stopách nezastaviteľného rytiera"

   - Miestny odbor Matice slovenskej Bošáca - finančný príspevok spomienková slávnosť vyhlásenie roka 2015 " Rok Ľudovíta Štúra"

   - Občianske Združenie Bratislava " EURÓPA DETÍ" - finančný príspevok " Rozprávka Vianoc "

   - Obec Bošáca - sponzorstvo pohostenia na slávnostné vyhodnotenie súťaže " Dedina roka 2015 "

 

 

  • Dobrovoľný hasičský zbor Bošáca – sponzorstvo do tomboly na fašiangovú zábavu
  • Výbor Matice slovenskej Bošáca - finančného sponzorského príspevku - uskutočnenie prednášok pre II stupeň ZŠ a športových podujatí pre MŠ, IV ročník vlastivedného zájazdu pre II. Stupeň ZŠ.
  • Obec Bošáca - do tomboly na hodovú zábavu „ Bošácke hody“
  • finančného sponzorského príspevku - je pre DHZ Bošáca na zakúpenie vybavenia cisternového hasičského vozidla a úpravu garážových priestorov.
  • Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bošáca – finančný sponzorský príspevok – detský tábor - „ Hollywood 2014“.
  • Rada rodičov pri ZŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera s MŠ Bošáca - sponzorský príspevok do tomboly na veľkonočnú zábavu