PREDAJ ČERSTVÉHO MLIEKA

V podnikových predajniach PD Bošáca ponúkame vždy čerstvé kravské mlieko, ktoré si zákazníci môžu načapovať samoobslužne do fliaš pri výdajnom stojane. Cena čerstvého čapovaného mlieka je 0,75€/ L v podnikových predajniach PD Bošáca.

Mlieko vo výdajnom stojane je vysokotučné,nijakým spôsobom neupravené, iba chladené na 4 °C. Každý deň je čerstvo nadojené a dovážané do predajní, je zárukou čerstvosti a kvality od našich kravičiek chovaných na PD Bošáca.

View the embedded image gallery online at:
http://www.pdbosaca.sk/produkty/kravske-mlieko#sigProIdb4dda1d72a


Informácie o výdajnom stojane na mlieko

• výdajný stojan je vyhotovený z nerezového materiálu a je určený na dávkovanie surového kravského mlieka od dojníc PD Bošáca
• prevádzkovateľ zabezpečuje:
- nepretržitú prevádzku a zároveň čerstvosť mlieka - denne
- denné čistenie roztokom na čistenie dojacích zariadení
- dodržiavanie návodu na obsluhu (HCCP) a hygienicko-sanitačného režimu.


Dôležité informácie pre spotrebiteľov, ktoré sú uvedené nad výdajným stojanom na mlieko:
• surové kravské mlieko je určené na konzumáciu len po prevarení
• dátum spotreby surového kravského mlieka je do 48 hodín
• skladovanie surového kravského mlieka pri teplote +4 °C
• zloženie kravského mlieka, najmä z pohľadu obsahu tuku, bielkovín a sacharidov
• dátum a hodina dovozu surového kravského mlieka
• veterinárny dohľad

Zaujímavosti o mlieku...

Mlieko je najkompletnejšou a najplnohodnotnejšou potravinou podporujúcou zdravie. Patrí medzi tzv. funkčné potraviny, ktoré okrem toho, že nás nasýtia, pozitívne ovplyvňujú naše zdravie a vitalitu. Má vysoké percento vitamínu A a D, ktoré sú rozpustné v mliečnom tuku.
Samotné mlieko je tekutina, ktorá je vylučovaná mliečnou žľazou všetkých cicavcov. Vlastné materské mlieko však nie je určené iba pre výživu mláďat, ale surové mlieko (kravské, ovčie, kozie, byvolie i ťavie) a zvlášť mliečne výrobky z týchto mliek už niekoľko tisícročí tvoria i hlavnú potravinovú zložku človeka.
Zloženie mlieka je ovplyvnené najviac živočíšnym druhom a tiež ďalšími faktormi ako je laktácia, výživa, zdravotný stav, rasa atď. V 100g kravského mlieka sa približne nachádza 87,4 g vody, 3,2g bielkovín, 3,7 g tuku, 4,7 g mliečneho cukru, 0,8 g minerálnych látok.