Poľnohospodárske družstvo Bošáca sa venuje kombinovanej poľnohospodárskej výrobe: rastlinnej i živočíšnej produkcii.

chov hovadzieho dobytka
Chov hovädzieho dobytka
osipane
Chov ošípaných

produkcia mlieka
Produkcia mlieka
rastlinna produkcia
Rastlinná produkcia