Cena vstupenky pre dospelých a mládež od 16 rokov:
- v predpredaji 4.-€/osoba
- v deň konania, na mieste 5.-€/osoba

Deti do 15 rokov budú mať vstup zdarma. Bude však kvôli štatistike/kapacite areálu potrebné si pre deti zabezpečiť symbolický lístok v hodnote 0.-€


Množstvo lístkov dostupných v deň konania na mieste bude závisieť od množstva predaných lístkov počas predpredaja do naplnenia maximálnej kapacity areálu.

Predaj vstupeniek bude spustený 11. marca 2024. Vstupenky si môžete zakúpiť priamo v našich predajniach v Bošáci a v Novom Meste nad Váhom a taktiež prostredníctvom poštovej dobierky(len v rámci Slovenska) cez objednávkový formulár, ktorý nájdete na tomto odkaze:
https://forms.gle/rmVoYt3DTtDni3Nq5

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A VSTUPENKY

 1. Organizátorom podujatia Rodinný deň na družstevnom dvore (ďalej len podujatie), ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2024, je Poľnohospodárske družstvo Bošáca, IČO 00206768 (ďalej len organizátor).

VSTUPENKY

 1. Na podujatie sú v predaji dva typy vstupeniek: vstupenka pre dospelých a vstupenka pre deti.

Vstup pre deti do 15 rokov je zdarma. Organizátor si vyhradzuje právo na preukázanie veku dieťaťa pred vstupom do areálu, a to predložením kartičky poistenca. 

 1. Všetky vstupenky sa predávajú ako vstupenky na státie. Zakúpením vstupenky nezískava návštevník miesto na sedenie na podujatí a ani nie je umožnené takéto miesto v priestoroch, ktoré budú vyhradené na sedenie,  rezervovať.
 2. Zmena termínu a programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa. Podujatie sa koná za každého počasia, pokiaľ meteorologické podmienky objektívne neohrozujú priebeh podujatia a zdravie návštevníkov.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup na podujatie komukoľvek, a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.
 4. Každý návštevník podujatia, po predložení platnej vstupenky, dostane pri vstupe označenie formou náramku na ruku, ktorý mu umožní opätovný vstup do areálu. Náramok je neprenosný a pri akomkoľvek poškodení /roztrhnutí/ sa stáva neplatným. S roztrhnutým označením nebude návštevník opätovne vpustený do areálu.

INFO

 1. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.
 2. Vstup návštevníkov na pódium, do backstage a mimo vyhradený priestor pre návštevníkov je zakázaný. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.
 3. Návštevník podujatia berie na vedomie a poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas podujatia alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia. Dokumentovanie podujatia a následné spracúvanie materiálov na propagačné a marketingové účely je oprávneným záujmom organizátora ako aj jeho partnerov.
 4. Do areálu je prísne zakázané vodiť akékoľvek zvieratá s výnimkou vodiacich psov. Porušenie zákazu môže byť dôvodom na vykázanie z areálu.
 5. Je prísne zakázané vnášať do areálu sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety vrátane petárd a mordeblí, otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov, dáždniky, selfie sticks, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov). Porušenie zákazu môže byť dôvodom na vykázanie z areálu.
 6. V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. Rovnako je zakázané používanie dronov. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia podujatia zabavený.
 7. V areáli je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu tovaru a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.