Zníženie energetickej náročnosti PD BošácaNázov projektu: Zníženie energetickej náročnosti firmy Poľnohospodárske družstvo Bošáca
Kód projektu: 310041BHG2
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zavedenie navrhovaných opatrení s energetickým, ekonomickým a environmentálnym hodnotením v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré vyplývajú z energetického auditu.
Dátum začatia realizácie projektu: 12/2021
Dátum ukončenia realizácie projektu: 05/2023
Nenávratný finančný príspevok : 135 812,89 EUR