Dávame do pozornosti všetkým chovateľom ošípaných pre domácu spotrebu dôležité informácie, ktoré nájdete v nasledujúcich prílohách.

info - 1 ošípaná.docx 

info-grafické znázornenie - registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu.pptx

Predaj 1 ks OŠ - Príloha č2.pdf

Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1.pdf