- Obecný športový klub Bošáca - futbalový oddiel - poskytnutie finančného sponzorského príspevku na rozvoj športovej činnosti mládežníckeho športu v Bošáci

 

- Farnosť rímsko - katolíckej cirkvi Bošáca - poskytnutie finančného sponzorského príspevku na detský tábor "PLANINKA"

 

- Obec Zemianske Podhradie - poskytnutie finančného príspevku na nákup automatického externého defibrilátora - DHZ /Dobrovoľný hasičský zbor/