- Obec Bošáca - sponzorský dar na technické zabezpečenie akcie "BOŠÁCKE HODY"

 

- Cerberos GYM, Nové Mesto nad Váhom - sponzorský dar na športové účely