V dňoch 12. - 13. mája sme sa pod záštitou miestnej akčnej skupiny Beckov - Čachtice - Tematín, ktorej je členom aj PD Bošáca, zúčastnili veľtrhu cestovného ruchu v Trenčíne. Naše výrobky návštevníkom opäť mimoriadne chutili.