- Farnosť rímsko - katolíckej cirkvi Bošáca - sponzorský príspevok na vybavenie kuchyne, renováciu priestorov fary a poskytnutie sponzorského príspevku na detský tábor "NOVÁ ZEM" vo Vršatci

 - Cirkevný zbor ECAV Zemianske Podhradie - sponzorský príspevok na výmenu okien a dverí na kostole

 - Obec Zemianske Podhradie - finančný príspevok na výstavbu "HASIČSKÉHO DOMU"

 - ZŠ a MŠ L.V.Riznera - sponzorský príspevok na vydanie časopisu "LIPKA" a kúpu "MRAZIARENSKEHO BOXU" do jedálne

- Pani Terézia Baková - sponzorský a finančný príspevok pre zúčastnenie sa na westernových pretekoch vo VERONE v Taliansku

- Pán Ing. Dušan Ochodnický CSc. - sponzorský príspevok na vydanie publikácie " ĽUDIA BOŠÁCKEJ DOLINY "

- Rímsko - katolícka cirkev Farnosť Bošáca - sponzorský príspevok Detský tábor " PO STOPE "

 

 

   - Rímsko katolícka cirkev, farnosť Bošáca - finančný sponzorský príspevok - detský tábor " Po stopách nezastaviteľného rytiera"

   - Miestny odbor Matice slovenskej Bošáca - finančný príspevok spomienková slávnosť vyhlásenie roka 2015 " Rok Ľudovíta Štúra"

   - Občianske Združenie Bratislava " EURÓPA DETÍ" - finančný príspevok " Rozprávka Vianoc "

   - Obec Bošáca - sponzorstvo pohostenia na slávnostné vyhodnotenie súťaže " Dedina roka 2015 "