• Dobrovoľný hasičský zbor Bošáca – sponzorstvo do tomboly na fašiangovú zábavu
  • Výbor Matice slovenskej Bošáca - finančného sponzorského príspevku - uskutočnenie prednášok pre II stupeň ZŠ a športových podujatí pre MŠ, IV ročník vlastivedného zájazdu pre II. Stupeň ZŠ.
  • Obec Bošáca - do tomboly na hodovú zábavu „ Bošácke hody“
  • finančného sponzorského príspevku - je pre DHZ Bošáca na zakúpenie vybavenia cisternového hasičského vozidla a úpravu garážových priestorov.
  • Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bošáca – finančný sponzorský príspevok – detský tábor - „ Hollywood 2014“.
  • Rada rodičov pri ZŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera s MŠ Bošáca - sponzorský príspevok do tomboly na veľkonočnú zábavu