Poľnohospodárske družstvo Bošáca podniká v poľnohospodárstve od roku 1991, pričom vychádza z družstevníctva v regióne Bošáca už od roku 1949. Základná činnosť družstva je výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov. Toto obdobie na slovenské pomery už znamená istú tradíciu a súbor skúseností a podnik predstavuje stabilného a dlhodobého člena poľnohospodárskej komunity na Slovensku.

PD Bošáca sa zaoberá rastlinnou i živočíšnou výrobou, čím dosahuje optimálnu diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie. Rastlinná a živočíšna produkcia dosahuje relatívne vyváženého pomeru. Bývalé družstvo prešlo transformáciou vlastníckych vzťahov a v súčasnosti napreduje smerom k jasnej vlastníckej štruktúre, ktorá je predpokladom transformácie ekonomickej.

Orná pôda je využívaná v plnej miere pre moderné osevné postupy s pravidelným striedaním plodín. Chov ošípaných sa zameriava na chov jatočných ošípaných plemena Biela Ušľachtilá, Pietran a Duroc. Chov hovädzieho dobytka je orientovaný na kombinovanú produkciu mäsa a mlieka.

 

Od roku 2017 začalo PD Bošáca s chovom sliepok - nosníc na produkciu čerstvých slepačích vajec. Nosnice chováme na farme v Zemianskom Podhradí vo voľnom chove na podstielke. Predaj čerstvých slepačích vajec je realizovaný v našich podnikových predajniach priamo na PD Bošáca a v Novom Meste n/V. Poľnohospodárske družstvo Bošáca má vlastný bitúnok a produkuje  bravčové a hovädzie mäso vysokej kvality a zároveň vyrába vlastné produkty, ktoré predáva vo svojich podnikových predajniach.

Nadväznosťou na poľnohospodársku tradíciu využíva nasledovných výhod:

  • diverzifikovaná poľnohospodárska výroba na relatívne väčšej výmere v porovnaní s konkurenciou

  • široký a neustále obnovovaný strojový park

  • infraštruktúrne zázemie hospodárskeho dvora

  • dostatok ľudského kapitálu so skúsenosťami v poľnohospodárskej výrobe

  • stabilné dodávateľské, ale najmä odberateľské vzťahy podniku

  • dobrá pozícia v regióne

pd bosaca