Nová etapa podniku PD Bošáca začala  v roku 2010, keď do čela predstavenstva  bol zvolený Ing. Vladimír Králik. Momentálne družstvo hospodári na 1500 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z toho je na 1000 hektároch orná pôda a 500 hektárov sú TTP. Nosnými plodinami v rastlinnej výrobe je ozimná pšenica, jarný jačmeň, repka olejná a cukrová repa. Pestujeme aj kukuricu na siláž a lucernu siatu, vďaka ktorým v podniku zabezpečujeme dostatok objemových krmív pre chov hovädzieho dobytka. Živočíšna výroba je v počte 1100 jedincov hovädzieho dobytka. Z tohto celku je 350 kusov dojných kráv červeného "holštajna", 400 kusov jalovíc a teliat a taktiež 350 kusov výkrmových býkov. Venujeme sa taktiež chovu ošípaných v počte 2500 kusov, z toho je 130 prasníc a zvyšok je predvýkrm a výkrm. A nesmieme zabudnúť na chov nosníc na produkciu čerstvých vajec v počte 350 jedincov.

Už viac ako rok je v prevádzke vlastná čerpacia stanica pohonných hmôt s predajňou doplnkového tovaru. V neposlednom rade je treba spomenúť aj podnikovú predajňu, ktorá je známa v širokom okolí. Vznikla v roku 2016 z jedálne na prízemí administratívnej budovy. Nájdeme v nej čerstvé bravčové a hovädzie mäso výlučne z vlastného chovu, tiež vlastné mäsové výrobky, čerstvé vajíčka a dlhší čas aj hlivu ústricovú, ktorú pestujeme na farme Zemianske Podhradie. V minulom roku bola na základe vysokého dopytu po kvalitných slovenských výrobkoch otvorená druhá predajňa v neďalekom Novom Meste nad Váhom.

V roku 2010 sa tu chovalo približne 200 dojníc a pracovalo tu 35 ľudí. Momentálne pracuje v našom družstve 85 ľudí chováme viac ako 1000 jedincov hovädzieho dobytka a 2500 ošípaných. Okrem toho sme obnovili prevádzku bitúnku, rozrábky a spracovania mäsa. Postupne sme sprevádzkovali aj 2 podnikové predajne. To si vyžiadalo zriadenie centrálneho skladu mäsa a mäsových výrobkov.. Máme vlastnú výrobňu kŕmnych zmesí. Takáto diverzifikácia výroby si vyžiadala zriadenie jednotlivých závodov v rámci družstva, ktoré fakticky fungujú ako samostatné bunky. Je však medzi nimi vzájomná fakturácia, a tým pádom vieme veľmi presne vyhodnotiť, v akých číslach sa jednotlivé závody pohybujú. O ďalších novinkách na našom družstve v Bošáci v budúcom roku Vás budeme priebežne informovať na našej stránke.