- Obec Bošáca - sponzorský dar na technické zabezpečenie akcie "BOŠÁCKE HODY"

 

- Cerberos GYM, Nové Mesto nad Váhom - sponzorský dar na športové účely

- Obecný športový klub Bošáca - futbalový oddiel - poskytnutie finančného sponzorského príspevku na rozvoj športovej činnosti mládežníckeho športu v Bošáci

 

- Farnosť rímsko - katolíckej cirkvi Bošáca - poskytnutie finančného sponzorského príspevku na detský tábor "PLANINKA"

 

- Obec Zemianske Podhradie - poskytnutie finančného príspevku na nákup automatického externého defibrilátora - DHZ /Dobrovoľný hasičský zbor/

 

 

 - Farnosť rímsko - katolíckej cirkvi Bošáca - sponzorský príspevok na vybavenie kuchyne, renováciu priestorov fary a poskytnutie sponzorského príspevku na detský tábor "NOVÁ ZEM" vo Vršatci

 - Cirkevný zbor ECAV Zemianske Podhradie - sponzorský príspevok na výmenu okien a dverí na kostole

 - Obec Zemianske Podhradie - finančný príspevok na výstavbu "HASIČSKÉHO DOMU"

 - ZŠ a MŠ L.V.Riznera - sponzorský príspevok na vydanie časopisu "LIPKA" a kúpu "MRAZIARENSKEHO BOXU" do jedálne