- Pani Terézia Baková - sponzorský a finančný príspevok pre zúčastnenie sa na westernových pretekoch vo VERONE v Taliansku

- Pán Ing. Dušan Ochodnický CSc. - sponzorský príspevok na vydanie publikácie " ĽUDIA BOŠÁCKEJ DOLINY "

- Rímsko - katolícka cirkev Farnosť Bošáca - sponzorský príspevok Detský tábor " PO STOPE "