Článok bol publikovaný v odbornom mesačníku pre pestovateľov rastlín Naše pole 05/2014.